Xem tất cả 5 kết quả

Hóa chất tinh khiết

MgSO4.7H2O

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

TCCA

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

Cl2Na(NCO)3 ( SODIUM DICHLOROISOCYANURATE)

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

Na2SiO3.9H2O

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

Thuốc Tím ( KMnO4 – Kali pemanganat )

Liên hệ: 0906 126 128