330-jpg-b8a1b335-336c-4ac2-b925-aec4f9ec5d59
tai-xuong-7

TOLUENE

Liên hệ: 0906 126 128

Toluene là một chất lỏng khúc xạ, trong suốt, không màu, độ bay hơi cao, có mùi thơm nhẹ, không tan trong cồn, ether, acetone và hầu hết các dung môi hữu cơ khác, tan ít trong nước.