Sodium Hypochlorite – Nước Javen

Liên hệ: 0906 126 128

Sodium Hypochlorite trong hóa học được gọi là Natri hypochlorite, còn trong đời sống thì gọi là nước Javen. Có công thức là NaClO hoặc NaOCl, bao gồm một cation natri (Na+) và một anion hypochlorite (OCl- hoặc ClO-). Hợp chất này thường gặp nhất là dung dịch loãng màu vàng lục nhạt và được gọi là chất tẩy trắng.