Oxy viên ( Sodium percarbonate )

Liên hệ: 0906 126 128

Sử dụng oxy nén bơm vào hồ giúp lượng oxy hoà tan nhanh và phân đều giữa các tầng nước. Viên oxy nén còn giúp cải thiện nguồn nước ao nuôi và hạn chế các nguyên nhân gây hại (khí độc, dịch bệnh,…) cho động vật thuỷ sản. Viên tạo oxy có chức năng chính là cung cấp lượng lớn oxy cho ao nuôi.