Nước Cất Công Nghiệp

Liên hệ: 0906 126 128

Trong lĩnh vực công nghiệp thì nước cất thường được dùng để làm mát máy trong sản xuất, châm bình ác quy, đổ máy phát điện, pha hóa chất, dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật cao như trong các lĩnh vực điện tử, vi mạch sản xuất, trong các máy CNC, máy laze, phân tích…