Na2SnO3.3H2O ( Sodium Stannate trihydrate )

Liên hệ: 0906 126 128

Hexahydoxostannat natri, Na2SnO3, natri stannat
Natri Stannat chủ yếu được sử dụng trong mạ thiếc và mạ đồng của ngành công nghiệp mạ điện, và mạ điện và mạ hóa học của hợp kim như hợp kim thiếc, kẽm hợp kim thiếc và hợp kim nhôm,…