MgSO4.7H2O

Liên hệ: 0906 126 128

Magie Sulfate (MgSO4.7H2O) Mg: 13%, S: 16%; Magie Sunphat cung cấp đồng thời hai yếu tố dinh dưỡng Magie và lưu huỳnh cho cây trồng…