Cồn Công Nghiệp, Thực Phẩm 70 ,90 ,96 .

Liên hệ: 0906 126 128

Cồn công nghiệp được sử dụng chủ yếu vào mục đích công nghiệp như làm nguyên liệu đốt cho công nghiệp, động cơ, dệt may và dùng làm chất tẩy rửa cho linh kiện điện tử