Axit Axetic – Acetic Acid – Giấm công nghiệp

Liên hệ: 0906 126 128

Axit axetic là một hợp chất hữu cơ có tính axit mạnh có công thức hóa học CH3COOH. Ở nồng độ thấp axit acetic còn được gọi là giấm ( giấm công nghiệp).Giấm công nghiệp được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp từ rât lâu đời, chủ yếu dùng trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, dùng trong ngành y tế và trong công nghiệp xử lý dệt nhuộm …. Giấm công nghiệp axit axetic tan hoàn toàn và tan vô hạn trong nước, trong cồn, ete, bengen, aceton