Acetone

Liên hệ: 0906 126 128

Aceton là một dung môi hữu cơ có công thức hóa học là (CH3)2CO, thuộc loại cetone có công thức đơn giản nhất.