Xem tất cả 23 kết quả

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

CaCl2 – Calcium Chloride

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE – MGCL2.6H2O

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

CLORIN TRUNG QUỐC SUPER CLORIN 70%

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

Chlorine aquafit Ca(OCl)2, Ấn Độ

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

Chlorine Hi-Chlon Ca(OCl)2 70%, Nhật Bản

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

Axit Citric – Axit chanh – C6H8O7.H2O

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

Axit Nitric-HNO3 68%

Liên hệ: 0906 126 128
Liên hệ: 0906 126 128
Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

Sodium Hypochlorite – Nước Javen

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

Axit Clohidric – HCl 32%

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

Xút vảy NaOH

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

Xylene

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

Butyl Acetate

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

Acetone

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

TOLUENE

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

Axit Oxalic 99.6%

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

PAC BỘT 30% (POLY ALUMINIUM CHLORIDE) VN

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

Formalin HCHO 37%, Trung Quốc

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

Soda Ash Light – Muối Na2CO3 99%

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

Oxy Già Công Nghiệp

Liên hệ: 0906 126 128