Xem tất cả 12 kết quả

Hóa chất tinh khiết

MgSO4.7H2O

Liên hệ: 0906 126 128
Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

Na2SiO3.9H2O

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất tẩy rửa bề mặt

Cồn tuyệt đối(Ethanol Absolute)

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất tinh khiết

H3PO4 AR ( Acid phosphoric )

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất tinh khiết

ZnSO4.7H2O AR ( Kẽm Sunphat )

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

H2O2 AR ( Hydro peroxide )

Liên hệ: 0906 126 128
Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất tẩy rửa bề mặt

HCL AR

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Nước Cất Công Nghiệp

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất tinh khiết

HNO3 AR

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất tinh khiết

H2SO4 AR

Liên hệ: 0906 126 128