Xem tất cả 12 kết quả

Hóa chất thủy hải sản

TCCA

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

Cl2Na(NCO)3 ( SODIUM DICHLOROISOCYANURATE)

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

Na2SiO3.9H2O

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

Thuốc Tím ( KMnO4 – Kali pemanganat )

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

Oxy viên ( Sodium percarbonate )

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

VITAMIN C

Liên hệ: 0906 126 128
Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

CaCl2 – Calcium Chloride

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE – MGCL2.6H2O

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

CLORIN TRUNG QUỐC SUPER CLORIN 70%

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

Chlorine aquafit Ca(OCl)2, Ấn Độ

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

Chlorine Hi-Chlon Ca(OCl)2 70%, Nhật Bản

Liên hệ: 0906 126 128