Xem tất cả 21 kết quả

Hóa chất công nghiệp

Na2CO3 ( Soda Ash Light )

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

H2SO4 98% ( acid sunfuric )

Liên hệ: 0906 126 128
Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Nước Cất Công Nghiệp

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

Axit Citric – Axit chanh – C6H8O7.H2O

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Axit Nitric-HNO3 68%

Liên hệ: 0906 126 128
Liên hệ: 0906 126 128
Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Sodium Hypochlorite – Nước Javen

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Axit Clohidric – HCl 32%

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

Xút vảy NaOH

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Xylene

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Butyl Acetate

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Acetone

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

TOLUENE

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

Axit Oxalic 99.6%

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

PAC BỘT 30% (POLY ALUMINIUM CHLORIDE) VN

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

Formalin HCHO 37%, Trung Quốc

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

NaOH Xút Hạt Đài Loan

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Oxy Già Công Nghiệp

Liên hệ: 0906 126 128