Xem tất cả 14 kết quả

Dung môi công nghiệp

H2SO4 98% ( acid sunfuric )

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

H2O2 AR ( Hydro peroxide )

Liên hệ: 0906 126 128
Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Nước Cất Công Nghiệp

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Axit Nitric-HNO3 68%

Liên hệ: 0906 126 128
Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Sodium Hypochlorite – Nước Javen

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Axit Clohidric – HCl 32%

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Xylene

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Butyl Acetate

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Acetone

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

TOLUENE

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Oxy Già Công Nghiệp

Liên hệ: 0906 126 128