Sản phẩm mới

Hóa chất thủy hải sản

CaCl2 – Calcium Chloride

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Oxy Già Công Nghiệp

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

H2O2 AR ( Hydro peroxide )

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Axit Clohidric – HCl 32%

Liên hệ: 0906 126 128
Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

NaOH Xút Hạt Đài Loan

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

H2SO4 98% ( acid sunfuric )

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Sodium Hypochlorite – Nước Javen

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất tinh khiết

H2SO4 AR

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

Formalin HCHO 37%, Trung Quốc

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất tinh khiết

ZnSO4.7H2O AR ( Kẽm Sunphat )

Liên hệ: 0906 126 128
Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệpXem tất cả

Hóa chất công nghiệp

Na2CO3 ( Soda Ash Light )

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

H2SO4 98% ( acid sunfuric )

Liên hệ: 0906 126 128
Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Nước Cất Công Nghiệp

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

Axit Citric – Axit chanh – C6H8O7.H2O

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Axit Nitric-HNO3 68%

Liên hệ: 0906 126 128
Liên hệ: 0906 126 128
Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Sodium Hypochlorite – Nước Javen

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Axit Clohidric – HCl 32%

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất công nghiệp

Xút vảy NaOH

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Xylene

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sảnXem tất cả

Hóa chất thủy hải sản

TCCA

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

Cl2Na(NCO)3 ( SODIUM DICHLOROISOCYANURATE)

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

Na2SiO3.9H2O

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

Thuốc Tím ( KMnO4 – Kali pemanganat )

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

Oxy viên ( Sodium percarbonate )

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

VITAMIN C

Liên hệ: 0906 126 128
Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

CaCl2 – Calcium Chloride

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE – MGCL2.6H2O

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

CLORIN TRUNG QUỐC SUPER CLORIN 70%

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

Chlorine aquafit Ca(OCl)2, Ấn Độ

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

Chlorine Hi-Chlon Ca(OCl)2 70%, Nhật Bản

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất tinh khiếtXem tất cả

Hóa chất tinh khiết

MgSO4.7H2O

Liên hệ: 0906 126 128
Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất thủy hải sản

Na2SiO3.9H2O

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất tẩy rửa bề mặt

Cồn tuyệt đối(Ethanol Absolute)

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất tinh khiết

H3PO4 AR ( Acid phosphoric )

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất tinh khiết

ZnSO4.7H2O AR ( Kẽm Sunphat )

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

H2O2 AR ( Hydro peroxide )

Liên hệ: 0906 126 128
Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất tẩy rửa bề mặt

HCL AR

Liên hệ: 0906 126 128

Dung môi công nghiệp

Nước Cất Công Nghiệp

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất tinh khiết

HNO3 AR

Liên hệ: 0906 126 128

Hóa chất tinh khiết

H2SO4 AR

Liên hệ: 0906 126 128